Epileptiske anfald bliver overset viser ny forskning – indsigten giver nyt håb for bedre behandling

22-11-2019
En dybere og afgørende indsigt i antallet af anfald er kommet et skridt nærmere. Det afslører et netop offentliggjort dansk studie fra Sjællands Universitetshospital. Studiet viser, at patienternes selv-rapportering af anfald i dagbøger kan føre til både overrapportering samt underrapportering. Begge dele er alvorligt, fordi den behandlende neurolog, ikke har grundlaget for at vælge den optimale behandling og dermed fjerne anfaldene, da denne ikke ved hvad der sker i patientens hverdag.

Epilepsi er en kronisk lidelse i hjernen, der er karakteriseret ved gentagne epileptiske anfald. Derfor er viden om anfald en væsentlig og afgørende faktor i behandlingen af epilepsipatienter. Patienterne har traditionelt registreret anfaldene i dagbøger, men denne egen-rapportering er ofte upålidelig, og det kan føre til den forkerte behandling.

Formålet med studiet har været  at afdække anvendeligheden af objektiv langtidsmonitorering på epilepsipatienter. Studiet omfatter 9 patienter, og der er indsamlet EEG data over 490 dage. Ingen alvorlige hændelser relateret til apparatet blev rapporteret, og ingen patienter følte sig hæmmet i hverdagen hverken i forbindelse med job samt fritidsaktiviteter. 

Avanceret implanterbar teknologi

En nyudviklet teknologi med et lille implantat bag øret, opsamler hjernens elektriske bølger – EEG – og oversætter bølgerne via avancerede algoritmer til optælling af en persons anfald både dag og nat i op til et år. Teknologien har været mere end 10 år undervejs og er nu både CE-godkendt og videnskabeligt underbygget. Udstyret UNEEG 24/7 fra UNEEG medical i Lynge består af 3 elementer: et lille implantat på størrelse med en 1 krone, der opereres ind lige under huden bag øret, en mobil EEG-optager, der konstant optager hjernens elektriske bølger (EEG) samt komplekst software – UNEEG EpiSight - til anfalds-tælling over mange uger eller måneder.

Forskningen er første blåstempling af objektiv langtidsmonitorering i hjemmet

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet står bag studiet.  – De typiske metoder giver desværre ikke en objektiv indsigt om epilepsianfaldene og studiet har vist, at der er betydelige forskelle i deltagernes egne rapporteringer i forhold til den objektive elektrografiske måling.

Eksemplet er en af studiets deltagere, der noterede 34 anfald i sin dagbog. Men den nye teknologi viste, at personen faktisk havde haft hele 232 epileptiske anfald i samme periode.

Universitetshospitalet har netop købt og indopereret det første UNEEG 24/7 system med den forventning, at de efterfølgende er i stand til at tilbyde en optimeret behandling til deres patienter i fremtiden.

- Manglende objektiv viden kan betyde, at medicineringen ikke doseres optimalt og anfaldene dermed ikke kan holdes nede. Det kan medføre nedsat hukommelse og en løbende forringelse af kognitive funktioner som følge af gentagne anfald. Og i værste fald kan anfaldene have et dødeligt udfald, konkluderer Professor Troels W. Kjær. Omvendt vil overbehandling medføre unødvendige bivirkninger.

International bevågenhed fra epilepsicentre

Udover det videnskabelige arbejde på Sjællands Universitetshospital, er der også international interesse for teknologien. Den amerikanske patientforening, Epilepsy Foundation, har i samarbejde med et af verdens førende centre inden for epilepsibehandling, King’s College i London, igangsat yderligere klinisk forskning. Centret har allerede indkøbt en række apparater, hvoraf 2 allerede er implanteret.

Formelt samarbejde med en række epilepsicentre i Europa er under etablering, da disse centre også har vurderet, at teknologien vil være værdifuld for deres patienter.

Omfattende potentiale

På verdensplan anslås det, at der ca. 1 % af verdens befolkning svarende til ca. 50 mio. har epilepsi – alene i Danmark ca. 50-60.000  – Vi håber i første omgang at kunne hjælpe mange af de ca. 30 % af patienterne, der ikke kan gøres anfaldsfrie med den teknologi og viden, der har været til rådighed indtil nu, siger UNEEG medical’s CEO, Torben Sandgren. Opgaven er nu at få sundhedsmyndighederne til at acceptere denne teknologi og dække patienternes omkostninger, noget der vil ske i tæt samarbejde med de førende epilepsicentre i Europa og USA.

Implantet er indtil nu godkendt til voksne, men UNEEG medical arbejder på også at få en godkendelse til børn. Den primære målgruppe for teknologien er mennesker med temporallapsepilepsi, subsidiært generaliseret epilepsi, med mistanke om suboptimal behandling.

Det fulde studie “Ultra-long-term subcutaneous home monitoring of epilepsy – 490 days of EEG from nine patients” kan findes her.

Kontakt:

  • Troels Wesenberg Kjær, professor, overlæge MD, PhD, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Neurologisk Afdeling, Tlf. +45 2332 7278
  • CEO, UNEEG medical a/S Torben Sandgren, M: +45 2260 1734, Email: ts@uneeg.com