DANSK GENNEMBRUD INDEN FOR EPILEPSIBEHANDLING

Professor, dr. med. Henning Beck-Nielsen står bag opfindelsen af et implantat, der kan hjælpe mennesker med epilepsi med at undgå de frygtede anfald og kramper og i bedste fald være med til at redde liv. – Implantatet har netop opnået CE godkendelse efter 12 års udviklingsarbejde.

Mennesker med epilepsi lever ofte et liv i uvished om, hvornår og hvor slemt de angribes af de frygtede epilepsianfald. Samtidig har de en væsentlig højere risiko for at dø tidligere end andre. Det har den danske virksomhed UNEEG medical sat sig for at lave om på og har netop nu nået det første mål: Med professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen og co-founder, ingeniør Rasmus Stig Jensen i spidsen har virksomheden udviklet – og fået godkendt - en teknologi, der sikrer, at lægerne kan måle aktiviteten i hjernen over mange måneder og dermed får nøjagtig viden om, hvad der sker. Det betyder, at patienten slipper for en uges indlæggelse for at blive målt, og at sandsynligheden for at registrere epileptiske anfald øges markant. Lægerne har dermed bedre grundlag for at medicinere meget mere præcist og dermed forbedre patienters livskvalitet markant og i bedste fald være med til at redde liv. På sigt vil den nye teknologi også kunne advare om, at et anfald er på vej. 

Målgruppen er i første omgang de ca. 30 % af patienterne, der er mest syge og ikke får tilstrækkelig hjælp af den konventionelle medicinbehandling. – Da 1 % af befolkningen har epilepsi, 55.000 i Danmark og 5 mio. i EU, er det en stor udfordring, virksomheden går ind i, siger UNEEG medical’s CEO Torben Sandgren.

De første videnskabelige forsøg er gennemført

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus og professor ved Københavns Universitet, har gennemført de første videnskabelige forsøg med det nye udstyr og ser et stort potentiale. - Der er store landvindinger for både patienterne og samfundsøkonomien, siger han og peger på, at der, hvor målingerne får størst betydning, kan patienterne efter ½ år være uden for risiko for at få de helt store anfald.  

Troels W. Kjær understreger, at målingerne ikke vil kunne sikre alle et anfaldsfrit liv. - Men med en bedre medicinering vil stort set alle få et bedre liv med sygdommen, siger han.

Første system i verden af sin art til EEG lang-tidsmonitorering

Problemet har indtil nu været, at lægerne har manglet objektiv viden om patienters hjerneaktivitet. Det har ofte gjort det vanskeligt at optimere medicinjusteringen og valg af præparat, men det ændrer den nye opfindelse, siger CEO Torben Sandgren. 

Opfindelsen, UNEEG 24/7, er det første system i verden af sin art, og det består af to elementer: Et lille implantant på størrelse med en 1 krone, der opereres ind under huden bag øret, og en mobil EEG-optager som trådløst, konstant monitorerer hjernens elektriske aktivitet og dermed registrerer epileptiske anfald. Alt understøttet af en app og avanceret software. Implantatet har intet batteri, men får sin energi via induktion, og kan derfor sidde under huden i længere tid. Det ambulante kirurgiske indgreb tager kun 15 min. og giver ikke væsentlige gener for patienten.

Implantatet er indtil nu godkendt til voksne, men UNEEG medical arbejder på også at få en godkendelse til børn.

Den primære målgruppe for teknologien er mennesker med temporallapsepilepsi, subsidiært generaliseret epilepsi, med mistanke om suboptimal behandling. Andre diagnoser kan komme på tale, når vi får mere erfaring med behandlingen, siger Henning Beck-Nielsen.

International interesse

Teknologien har allerede vakt international interesse, og den indgår i et stort internationalt studie om bl.a. varslinger af anfald. Et af verdens førende centre for epilepsibehandling har som de første i EU købt UNEEG 24/7, som vil blive indopereret på patienter i løbet af foråret.  
Også i USA er interessen stor, hjulpet på vej af, at teknologien i 2017 vandt den amerikanske epilepsipatientforenings eftertragtede Shark Tank-pris, som gives til årets bedste tiltag på epilepsiområdet.

Dansk udviklingshold står bag gennembruddet

UNEEG medical’s CEO Torben Sandgren fortæller, at udviklingen er sket over 12 år af en gruppe danske udviklingsingeniører og kliniske eksperter i virksomheden, ledet af co-founder Rasmus Stig Jensen og direktør Richard Tøpholm. Teknologien  er blandt andet baseret på den kendte danske høreapparatsvirksomhed Widex’s teknologi og ikke mindst know-how.  
-Vores fokus er nu at få produktet ud i markedet samtidig med, at vi fortsætter videreudviklingen af teknologien. Blandt andet arbejder vi på en anfaldsalarm, så pårørende kan advares, når et potentielt livstruende anfald sker, siger Richard Tøpholm.
UNEEG medical har en ambition om at have 5.000 brugere inden for de næste 3 år.

Kontakt:

  • CEO, UNEEG medical a/s Torben Sandgren, M: 2260 1734, Email: ts@uneeg.com
  • Professor, dr. med. Henning Beck-Nielsen, M: +45 6016 4065, Email: hbn@uneeg.com
  • Bestyrelsesformand Søren Westermann/PA Joan Fischer Brendstrup T: +45 4435 5615 Email: jobr@widex.com
  • Troels Wesenberg Kjær, professor, overlæge, MD, PhD, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Neurologisk Afdeling. Tlf. +45 23 32 72 78

For yderligere information, se UNEEG.com